Μεταφόρτωση

Μπορείτε να βρείτε το συμπιεσμένο αρχείο διανομής του προγράμματος απο εδώ (τελευταία ενημέρωση 04-01-2015). Το αρχείο αυτό περιέχει, το πρόγραμμα, την βάση δεδομένων και τα αρχεία που χρειάζονται για να το χρησιμοποιήσετε.

Εκτός εάν υπάρχει σε αυτό το σημείο διαφορετική δήλωση, το συμπεσμένο αρχείο διανομής χρειάζεται να το κατεβάσετε μόνο μια φορά. Για να αναβαθμίζετε απο εκεί και μετά το πρόγραμμα σας, χρειάζεται μόνο να κατεβάσετε απο εδώ το jar αρχείο του προγράμματος (τελευταία ανανέωση 04-01-2015) και να αντικαταστήσετε το ομόνυμο αρχείο το οποίο βρίσκεται μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε και να αλλάξετε το κώδικα του προγράμματος, μπορείτε να δείτε διάφορα snapshot του κώδικα αυτού εδώ, να παρακολουθήσετε της ανακοινώσεις νέων εκδόσεων στο freecode ή να παρακολουθήσετε την τρέχουσα ανάπτυξη του προγράμματος στο launchpadκαι το github. Όταν αποσυμπιεστούν αυτά τα αρχεία μπορείτε να τα ανοίξετε με το πρόγραμμα ανάπτυξης λογισμικού netbeans.