Εικόνες

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια μικρή συλλογή απο εικόνες του προγράμματος εν δράσει:

Η καρτέλα εισαγωγής εταιρίας

Καρτέλα εισαγωγής εταιρίας

Η καρτέλα εισαγωγής λογαριασμού/απόδειξης

Εισαγωγή λογαριασμού

Η καρτέλα εμφάνισης ποσού ανα εταιρία για κάποιο συγκεκριμένο έτος

Ποσό ανα εταιρία και έτος

Η καρτέλα εμφάνισης ποσών ανα μήνα για ένα συγκεκριμένο έτος

Σύνολα ανα μήνα έτους

Οι πληροφορίες της παραπάνω καρτέλας διαμορφωμένες σε ένα απλό διάγραμμα

Γράφημα ανα μήνα έτους

Η Ισπανική μετάφραση

Ισπανική μετάφραση

Η Σουηδική μετάφραση

Σουηδική μετάφραση

Η Ελληνική μετάφραση

Ελληνική μετάφραση

Η Τσέχικη μετάφραση

Τσέχικη μετάφραση