Αλλαγές

Προς όλους τους χρήστες με υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εφαρμογής:

Απο την 22-09-2012 παρακαλώ χρησιμοποιήστε την επιλογή execute Sql της εφαρμογής ώστε να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές για να προσθέσετε την λειτουργικότητα των σχολίων στην βάση δεδομένων της εφαρμογής:

  1. alter table bills add column comment varchar(100) default null
  2. alter table income add column comment varchar(100) default null

Απο την ημερομηνία έκδοσης 11-05-2011 και μετά:

  1. εαν πατήσετε το enter όταν βρίσκεστε στο πρώτο πεδίο εισαγωγής ημερομηνίας, τότε το δεύτερο πεδίο θα γεμίσει με την ίδια ημερομηνία αυτόματα
  2. δεν χρειάζεται πλέον να πατήσετε το κουμπί "εκτέλεση" κατα την εισαγωγή τιμολογίου ή εταιρίας, απλά πατήστε το enter στο τελευταίο πεδίο που εισάγετε και είστε έτοιμοι
  3. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χαρακτήρα κόμμα σας αρέσει, η εφαρμογή τον αναγνωρίζει και τον μετατρέπει εσωτερικά σε αυτόν που χρειάζεται

Απο την 07-09-2010 παρακαλώ χρησιμοποιήστε την επιλογή execute Sql της εφαρμογής ώστε να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές με την σειρά που αναγράφονται εδω:

  1. create cached table categories (catid integer generated by default as identity primary key , categoryName varchar(100), unique (categoryName))
  2. alter table companies add column catid integer
  3. alter table companies add foreign key (catid) references categories(catid) on delete set null

Οι παραπάνω εντολές θα μεταβάλλουν το σχήμα της βάσης δεδομένων, επιτρέποντας μας να κατηγοριοποιήσουμε τις εταιρίες ανά κατηγορίες, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να προσθέσουμενέα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή και να βασίσουμε νέες αναφορές πάνω τους. Εάν έχετε μόλις κατεβάσει το συμπιεσμένο αρχείο διανομής δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα καθώς οι παραπάνω αλλαγές έχουν ήδη συμπεριληφθεί.